Ustawa o ochronie praw lokatorów – co warto o niej wiedzieć?

Blog

Chcesz wynająć dom lub mieszkanie i zależy Ci na tym, aby dowiedzieć się, jakie prawa i obowiązki nakładają na Ciebie obowiązujące akty prawne? Zastanawiasz się nad tym, jak sporządzić umowę najmu? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat ustawy o ochronie praw lokatorów.

Dlaczego warto zapoznać się z ustawą o ochronie praw lokatorów?

Inwestycyjny zakup nieruchomości cieszy się sporym zainteresowaniem wśród osób szukających możliwości zabezpieczenia kapitału przed spadkiem wartości. Ponadto wynajem domów i mieszkań to jeden ze sposobów na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. Sprawdź, jak zabezpieczyć własne interesy, wynajmując lokatorom dom w zabudowie szeregowej?

Aby uniknąć problemów ze strony najemcy, należy sporządzić umowę zabezpieczającą interesy wynajmującego. Jednak, aby była ważna, musi być zgodna z obowiązującym prawem.

Ustawa o ochronie praw lokatorów – podstawowe informacje

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”.

 • Rozdział 1 zawiera przepisy ogólne, m.in. szereg definicji pojęć używanych w ustawie.
 • Rozdział 2 określa prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.
 • Rozdział 3 dotyczy mieszkaniowego zasobu gminy.
 • Rozdział 4 traktuje o najmie socjalnym lokalu.
 • Rozdział 5 zawiera zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Ustawa ta zaczęła obowiązywać od lipca 2001 r. Od tego czasu była kilkakrotnie nowelizowana. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych.

Klucze

Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów

Dla właścicieli domów i mieszkań planujących wynajem nieruchomości istotny jest zwłaszcza rozdział 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, w którym zostały wyszczególnione prawa i obowiązki zarówno właścicieli nieruchomości, jak i lokatorów.

„Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

 1. utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia;
 2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
 3. dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
 4. a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
  b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków”.

art. 6a ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

W kolejnym artykule (6b.) zostały wskazane z kolei obowiązki najemcy, do których zalicza się m.in. utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym, a także przestrzeganie porządku domowego.

Wyszczególniono również, że najemca jest obciążony naprawą i konserwacją m.in. podłóg, okien i drzwi, wbudowanych mebli, trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej czy osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej.

Należy pamiętać też o tym, aby przed wprowadzeniem się najemcy do lokalu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym zostanie szczegółowo określony stan techniczny instalacji i urządzeń znajdujących się w mieszkaniu lub domu.

Najem okazjonalny lokalu

Osoby, które chcą wynająć nieruchomość i nie prowadzą działalności gospodarczej, powinny zapoznać się z rozdziałem 2a ustawy o ochronie praw lokatorów. W ten sposób najlepiej zabezpieczą się przed potencjalnymi problemami ze strony najemców. Wspomniany rozdział dotyczy najmu okazjonalnego lokalu.

„Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat”.

Art.19a ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

W przypadku umowy najmu okazjonalnego dodatkowym zabezpieczeniem jest dołączane do umowy oświadczenie najemcy sporządzone w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji. Umowa najmu okazjonalnego musi zostać sporządzona w formie pisemnej, w przeciwnym razie nie będzie ważna.

Może Cię zainteresować:Jak przygotować dom do wynajmu i gdzie szukać najemców?

Planujesz inwestycyjny zakup nieruchomości? Sprawdź naszą ofertę i już dziś zarezerwuj wybrany dom.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ DO NAS!

500 200 468
A MOŻE
POZNAJ
INWESTYCJE

"NOWE KARWIANY"

inwestycja nowe karwiany
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

500 200 468