Jak zabezpieczyć własne interesy, wynajmując lokatorom dom w zabudowie szeregowej?

Blog

Zastanawiasz się nad inwestycyjnym zakupem nieruchomości i planujesz zarabiać na wynajmie domu lub mieszkania? Chcesz jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy przed nieuczciwymi praktykami potencjalnych najemców? Sprawdź, dlaczego warto sporządzić szczegółową umowę najmu, pobrać kaucję i zadbać o notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Wynajem nieruchomości – droga do wolności finansowej

Wynajem nieruchomości to jeden z najpopularniejszych sposobów uzyskiwania tzw. pasywnego dochodu. Jest to dodatkowe źródło pieniędzy, w którego pozyskanie nie trzeba się stale i regularnie angażować. Wynajmowanie nieruchomości może być jednym z elementów szerszej strategii pozwalającej gromadzić oszczędności i prowadzącej do wolności finansowej.

„Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz”.

Art. 659., § 1. Kodeks cywilny

Warto od razu wspomnieć o tym, że w paragrafie 2. ustawodawca określił, że czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniu innego rodzaju. Najczęściej jest to jednak ustalona kwota pobierana co miesiąc.

Jeden z potencjalnych problemów związanych z wynajmem nieruchomości to nieterminowe płatności lub niemożność wyegzekwowania należności od lokatorów. Niekiedy zdarza się też, że pomimo wygaśnięcia umowy najmu najemcy nie chcą opuścić zajmowanego lokalu. Warto poznać sposoby, dzięki którym wynajmujący może zabezpieczyć swoje interesy.

Możliwe problemy dla wynajmującego za strony najemców Sposoby zabezpieczenia interesów wynajmującego
 • zaległości w płatnościach czynszu, opłat za media i odstępnego;
 • trudności z wyegzekwowaniem należności;
 • uporczywe łamanie regulaminu spółdzielni (np. poprzez zakłócanie ciszy nocnej);
 • niszczenie mienia należącego do wynajmującego (np. szkody w mieszkaniu);
 • brak zgody na opuszczenie lokalu po wygaśnięciu umowy.
 • umowa najmu okazjonalnego;
 • umowa najmu instytucjonalnego;
 • kaucja zabezpieczająca;
 • oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
 • gwarancja bankowa;
 • poręczenie osoby trzeciej za zapłatę czynszu;
 • kary umowne.

Decydując się na wynajem nieruchomości, warto wziąć pod uwagę zarówno potencjalne zyski, jak i możliwe niedogodności związane z nieuczciwymi praktykami ze strony najemców. Na szczęście wynajmujący ma szereg narzędzi, dzięki którym może zminimalizować ryzyko strat.

Sprawdź także: Jak przygotować dom do wynajmu i gdzie szukać najemców?

Szczegółowa umowa najmu nieruchomości

Fundamentem bezpiecznego najmu jest odpowiednio skonstruowana umowa. Co istotne, w jej treści mogą znaleźć się wyłącznie zapisy zgodne z obowiązującym prawem – w przeciwnym razie będzie nieważna. Wynajmując nieruchomość, możesz zdecydować się na jedną z kilku umów najmu:

 • zwykła umowa najmu;
 • umowa najmu okazjonalnego;
 • umowa najmu instytucjonalnego.

Standardowa (zwykła) umowa najmu może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, w formie ustnej lub pisemnej. Ze względu na fakt, że takie rozwiązanie bardziej chroni najemcę niż wynajmującego, coraz częściej właściciele nieruchomości wybierają umowę najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego.

„Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat”.

Art. 19a. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Umowę o najem okazjonalny może zawrzeć wynajmujący, który jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. W tym przypadku najemcą może być także tylko osoba fizyczna. Taki rodzaj umowy skuteczniej zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości – w tym przypadku nie obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa o najem okazjonalny może zostać zawarta maksymalnie na 10 lat.

„Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali”.

Art. 19f. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Z umowy najmu instytucjonalnego mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną. Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa najem instytucjonalny to najem na czas oznaczony. Obligatoryjna jest w tym przypadku umowa sporządzona w formie pisemnej.

Kaucja

Kolejna kwestia, o którą warto zadbać, to kaucja (depozyt) w ustalonej w umowie wysokości. Jest to zabezpieczenie dla wynajmującego na pokrycie niezapłaconych należności z tytułu najmu. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku umowy najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego, kaucja nie może być wyższa niż sześciokrotność czynszu.

Notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest wymagane w przypadku umowy najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego. Takie oświadczenie złożone przez najemcę musi mieć formę aktu notarialnego. Dzięki niemu wynajmujący może uniknąć postępowania przed sądem i w przypadku konieczności przeprowadzenia eksmisji skierować sprawę bezpośrednio do komornika.

Chcesz kupić dom pod wynajem? Sprawdź naszą ofertę!

Nowoczesne domy szeregowe na osiedlu Świerkowe Bielany to doskonała oferta dla każdego, kto planuje inwestycyjny zakup nieruchomości. Ekologiczne budownictwo, spokojna zielona okolica i doskonale rozwinięta infrastruktura w najbliższej okolicy – to aspekty, na które zwracają uwagę potencjalni najemcy. Sprawdź, jak przebiega realizacja inwestycji i które domy są wciąż dostępne do rezerwacji.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ DO NAS!

500 200 468
A MOŻE
POZNAJ
INWESTYCJE

"NOWE KARWIANY"

inwestycja nowe karwiany
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

500 200 468