Sprawdź, co warto wiedzieć o umowie deweloperskiej

Blog

Umowa deweloperska zawierana jest pomiędzy deweloperem a nabywcą nieruchomości. To dokument sporządzony w formie aktu notarialnego, który nakłada określone obowiązki na obydwie strony umowy i stanowi zabezpieczenie ich interesów. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, co powinieneś wiedzieć o umowie deweloperskiej.

Co to jest umowa deweloperska?

Definicję umowy deweloperskiej można zaczerpnąć z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Umowa deweloperska została określona jako kontrakt, na podstawie którego deweloper zobowiązuje się do wybudowania lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) i przeniesienia na rzecz nabywcy własności tego lokalu. Jednak to jeszcze nie wszystko. Ten sam akt prawny zobowiązuje także nabywcę do uiszczenia na rzecz dewelopera świadczenia pieniężnego.

Co to oznacza w praktyce? Ty (jako nabywca nieruchomości) musisz zawrzeć z deweloperem stosowną umowę (pod rygorem nieważności musi mieć ona formę aktu notarialnego – obowiązkiem notariusza jest zadbanie o zgodność dokumentu z obowiązującym prawem), w której deweloper daje Ci gwarancję, że ukończy budowę domu i przeniesie na Ciebie prawo własności do konkretnego lokalu. Ty deklarujesz, że zapłacisz deweloperowi ustaloną w umowie kwotę. Na takiej umowie zyskują dwie strony – nabywca i deweloper.

Przeniesienie prawa własności może nastąpić dopiero po ukończeniu inwestycji. Umowa deweloperska ma zagwarantować bezpieczeństwo obu stron.

Jakie zapisy muszą się znaleźć w umowie deweloperskiej?

Umowa deweloperska to bardzo ważny dokument z Twojego punktu widzenia (jako inwestora). Zanim ją podpiszesz, dokładnie zapoznaj się z treścią. Jeśli któryś z zawartych zapisów w umowie deweloperskiej jest dla Ciebie niejasny – zapytaj naszego doradcę. Pamiętaj – jesteśmy od tego, aby Ci pomóc i zależy nam na tym, abyś dokładnie rozumiał treść podpisywanej umowy.

W umowie deweloperskiej powinny znaleźć się m.in. informacje takie jak:

 • dokładne określenie stron zawierających umowę, a także informacje na temat daty i miejsca podpisania dokumentu;
 • cena nabycia prawa własności do nieruchomości;
 • szczegóły dotyczące nieruchomości, m.in. położenie, powierzchnia działki, stan prawny, powierzchnia lokalu użytkowego i rozkład pomieszczeń, a także rodzaj i zakres prac wykończeniowych;
 • termin przeniesienia na nabywcę prawa własności;
 • wysokość oraz termin uiszczenia przez nabywcę świadczeń na rzecz przeniesienia prawa własności;
 • informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym;
 • numer pozwolenia na budowę;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych;
 • zasady, na jakich możliwe jest odstąpienie od zawartej umowy, a także zapisy dotyczące kar umownych;
 • sposób oraz termin poinformowania nabywcy o odbiorze nieruchomości.

Przygotujemy dla Ciebie prospekt informacyjny dotyczący wybranego przez Ciebie domu na osiedlu Świerkowe Bielany. Znajdziesz w nim m.in. wzór umowy deweloperskiej. Będziesz mógł na spokojnie się z nim zapoznać i zastanowić nad ewentualnymi pytaniami.

Na podpisanie umowy deweloperskiej umówimy się w dogodnym dla Ciebie czasie u notariusza. Nie wystarczy podpisanie dokumentu w biurze firmy – dla ważności zawartego kontraktu niezbędna jest forma aktu notarialnego.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące umowy deweloperskiej znajdziesz w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Pełny tekst ustawy dostępny jest m.in. na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Ile kosztuje zawarcie umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska musi zostać zawarta u notariusza. W innym przypadku jest nieważna. To pociąga za sobą określone koszty, m.in. w postaci taksy notarialnej oraz wypisu aktu notarialnego.

Ostateczny koszt sporządzenia takiej umowy uzależniony będzie od kilku czynników, np. od ceny nieruchomości, której dotyczy zawierana umowa. To na podstawie ceny nieruchomości wylicza się stawkę maksymalną. Notariusz może pobrać taksę w wysokości nie większej niż połowa stawki maksymalnej. Przeważnie jest to wydatek w granicach 1–1,5 tys. zł (do taksy notarialnej należy doliczyć jeszcze koszt wypisu aktu notarialnego – każdy wypis to koszt min. 100 zł). To dużo? Nie martw się. Połowę opłat notarialnych weźmiemy na siebie. Dzięki temu za umowę deweloperską zapłacisz jedynie ok. 500 zł.

Jakie jeszcze umowy zawiera się z deweloperem?

Umowa deweloperska to nie jedyny kontrakt, który napotkasz w procesie zakupu wymarzonego domu pod miastem. Wśród innych wymaganych dokumentów możesz znaleźć m.in.:

 • umowę rezerwacyjną;
 • umowę przedwstępną;
 • umowę sprzedaży / przeniesienia własności.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jakie formalności czekają Cię przy zakupie domu od dewelopera?

Zależy Ci na tym, aby do minimum ograniczyć formalności przy zakupie domu pod miastem? Chcesz mieć pewność, że sporządzona umowa deweloperska w pełni zabezpiecza Twoje interesy? Postaw na doświadczonego dewelopera i sprawdź, które domy na osiedlu Świerkowe Bielany są wciąż dostępne do rezerwacji.

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ DO NAS!

500 200 468
A MOŻE
POZNAJ
INWESTYCJE

"NOWE KARWIANY"

inwestycja nowe karwiany
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

500 200 468
Cookies settings